Menu

Menu
بازدید مشاور رئیس مجلس عراق جناب آقای دکتر احمد رشدی عبدالله از مرکز تحقیقات سرطان

بازدید مشاور رئیس مجلس عراق جناب آقای دکتر احمد رشدی عبدالله از مرکز تحقیقات سرطان

by aliadmin, November 25, 2017

تاریخ خبر: 1396/08/30

با هماهنگی و میزبانی معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر سورنا ستاری؛ مشاور رئیس مجلس عراق، جناب آقای دکتر احمد رشدی عبداالله، به منظور آشنایی با دستاوردهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در روز 30 آبان ماه 1396 به بازدید از مرکز تحقیقات سرطان و همچنین مرکز طبی کودکان پرداختند. در جلسه ای در مرکز تحقیقات سرطان با حضور معاون پژوهشی مرکز سرطان/ریاست مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان آقای دکتر زنده دل وو معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان و جمعی از کارشناسان معاونت بین الملل دانشگاه به معرفی مرکز تحقیقات سرطان زمینه ای تحقیقاتی، پروژه¬های در حال اجرا و بررسی فرصت ها و چالش های مشترک در زمینه تحقیقات سرطان در دو کشور پرداخته شد.