فارسی
[vc_empty_space]

تاریخ خبر: 1396/12/2

[vc_separator border_width=”5″]

اطلاعات در مورد میزان گسترس آناتومیکی بیماری یا مرحله بیماری سرطان(Stage)  یک روش مهم در نظارت سرطان برای تخمین میزان بار بیماری و همچنین اطلاعاتی ارزشمندی را در مورد شیوع و مرگ و میر بیماری در اختیار قرار میدهد. با این وجود ثبت سرطان در کشورهای با درامد پایین و یا متوسط به دلیل ناتوانی در رسیدگی و جمع آوری کامل و دقیق اطلاعات موجود از روند بیماری، در تخمین کامل TNM بیماری سرطان در موارد بسیاری ناکارامد عمل می کنند.

با توجه به شرایط ذکر شده، UICC با همکاری IARC و NCI یک سیستم مرحله بندی به نام “Essential TNM” را تهیه کردند که می تواند در شرایطی که اطلاعات کافی  در دسترس نمی باشد در مرحله­بندی بیماری بسیار کمک کننده باشد. تا به امروز الگوهای بررسی مرحله بیماری بر اساس روش Essential TNM برای سرطان های پستان، سرویکس، کولورکتال و پروستات آماده شده است و افراد میتوانند با مراجعه به آدرس www.uicc.org دانلود و استفاده نمایند.

مجموعه کارگاه های Staging  در مرکز تحقیقات سرطان، علاوه بر معرفی روش های معمول مرحله بندی با نگاه ویژه به Essential Staging   طراحی شده اند که میتواند در ثبت سرطان بیمارستانی و پژوهش­های سرطان، بسیار کمک کننده باشد.

Cancer Staging

میزان پیشرفت (Stage) سرطان توصیف کننده اندازه تومور و میزان گسترش تومور است.  مرحله بندی تومور به دو صورت پاتولوژیک و بالینی انجام میگیرد. مرحله بندی تومورها انواع مختلفی دارد و چند مرجع علمی بزرگ دنیا هر یک نوعی از این مرحله بندی را معرفی و در گذر زمان طولانی و با پیشرفت علم آن را توسعه داده اند. یکی از شناخته شده­ترین روش­های مرحله ­بندی سیستم TNM  است که توسط UICC از سالها پیش معرفی شده است. مرحله تومور را با اعداد لاتین  به ترتیب X-0- I-II-III-IV  نمایش میدهند که در انواع محتلف سرطان ممکن است هر کدام از مراحل اصلی دارای زیر مجموعه ای باشد که با حروف الفبای انگلیسی (حروف کوچک) نمایش داده میشود.

طبقه بندی  TNM اولین بار در دهه 1940 و 1950  توسط جراحی به نام Pierre Denoix بر اساس میزان گسترش سرطان از نظر آناتومیکی تهیه شد. در سال های 1967- 1960 این طبقه بندی توسط the International Union Against Cancer (UICC)  برای 23 سرطان تعریف شد. از اواخر دهه 1980 کمیته مشترکی از  AJCCو  UICC به تدوین طبقه بندی TNM در سطح جهانی پرداختند. از جمله اهداف سیستم طبقه بندی TNM کمک به پزشکان در برنامه ریزی درمان، ارزیابی پیش آگهی، طبقه بندی بیماران برای مطالعات درمانی، ارزیابی نتایج درمان و تسهیل ارتباطات و درک مکاتبات بین متخصصین است. همه ی سرطانها با استفاده از سیستم TNM طبقه بندی نمی شوند. سیستم های طبقه بندی سرطان دیگری (غیر از سیستم  TNM ) برای بیماری هوچکین و سایر لنفوم ها، سرطان مغز و همچنین برای برخی از سرطان های دوران کودکی نیز کاربرد دارد. همچنین فدراسیون بین المللی زنان و زایمان (FIGO) سیستم مرحله بندی مختص برای سرطان های دستگاه تولید مثل زنان دارد. از دیگر سیستم های قدیمی تر (مانند سیستم Dukes  برای سرطان کولورکتال) هنوز هم ممکن است توسط بعضی از پزشکان مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت و کاربرد  staging در حیطه پژوهش پیرامون سرطان، مجموعه کارگاههای نیم روزه جهت آشنایی اعضا مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر برگزار می گردد.

روز اول: چهارشنبه 2/12/96 (سرطان پستان) دکتر زنده دل

روز دوم : چهارشنبه 9/12/96 (سرطان ملانومای پوستی و احشایی) دکتر زنده دل

روز سوم: چهارشنبه 16/12/96 (سرطان سرویکس) دکتر نحوی جو

روز چهارم: چهارشنه 23/12/96 (سرطان کولورکتال) دکتر روح اللهی

 

ساعت برگزاری: از 13:30 الی 16:30

محل برگزاري: سالن شورا مركز تحقيقات سرطان

ويژه اعضا مركز

فهرست