وبینار علمی رادیوتراپی انکولوژی در ایران: گذشته، حال و آینده

دکتر کمال الدین دهشیری

وبینار علمی “رادیوتراپی انکولوژی در ایران: گذشته، حال و آینده” یادواره استاد ارجمند جناب آقای دکتر کمال الدین دهشیری توسط مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان با همکاری انجمن رادیوانکولوژی ایران و بخش رادیوانکولوژی انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت 11-9 برگزار گردید. این وبینار با حضور آنلاین و استقبال بسیار خوب بسیاری از علاقمندان به استاد دهشیری و اساتید و متخصصین رادیوانکولوژی و سایر رشته های انکولوژی از سراسر کشور روبه رو شد.
در این وبینار پس از پخش کلیپ یادواره استاد دهشیری، استادانی حاضر به ایراد 3 سخنرانی جداگانه در خصوص گذشته رادیوانکولوژی در ایران، وضع کنونی رادیوانکولوژی در ایران و آینده رادیوانکولوژی پرداختند و سپس پانل با بحث جمعی برگزار شد.

فهرست