عنوان کتاب
راهنمای فنی گزارش آسیب‌شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامت

مولفان:
مهندس مریم جعفرپور 1، دکتر احسان بیطرف1، دکتر کاظم زنده دل2، دکتر آذین نحوی جو2، دکتر شهلا فزون¬خواه1، مهندس محمد گلماهی2، دکتر عباس شیخ طاهری2، دکتر علی قنبری مطلق3

  1. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر
  3. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره سرطان

سال انتشار: 1396
ناشر: انتشارات رسانه تخصصی
شابک: 8-219-293-600-978

این کتاب، راهنمایی برای استفاده مهندسین نرم افزار و توسعه دهندگان نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات پزشکی (بیمارستانی و آزمایشگاهی) در کشور تهیه شده است و سعی دارد به این سؤالات پاسخ دهد: چگونه می توان یک گزارش آسیب شناسی که توسط آزمایشگاه های پاتوبیولوژی در مورد یک ضایعه بدخیم به بیماران ارائه می شود را الکترونیکی کرد؟ چگونه می توان این گزارش الکترونیکی را در نرم افزارهای پزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستانی تعریف نمود؟ برای این کار استانداردهای تعریف شده کدامست؟ و بالاخره تاکید بر این که پیروی از استانداردها برای امکان به اشتراک گذاری داده های با ارزش مندرج در گزارش های آسیب شناسی مهم است.

در نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIS) و بیمارستانی (HIS) فرایندهای مربوط به آزمایش های آسيب‌شناسی مدیریت می‌گردد. ولی اقلام اطلاعاتی آن با استانداردهای مدیکال انفورماتیکی باید به نحوی ذخیره شود که به بهترین نحو قابل استفاده و بارخوانی باشد.

به اشتراک گذاری این اطلاعات با میان افزارهایی مانند سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) مساله مهمی است که کار را برای گزارش گیری های ملی از جمله برای ثبت سرطان جمعیتی در کشور آسان می کند.
محدوده این کتاب، مربوط به روش‌های استاندارد ثبت، حداقل اقلام اطلاعاتی، حداقل عملکرد سیستم، و انتقال الکترونیکی اطلاعات در گزارش آسیب‌شناسی می‌باشد. این کتاب، هیچگونه پیشنهادی درخصوص نحوه ذخیره‌سازی اطلاعات در بانک اطلاعاتی ندارد.

هر چند که این سند برای الکترونیکی کردن گزارش آسیب شناسی ساخته شده است ولی نگاه ویژه‌ای به گزارشات آسیب شناسی مرتبط با سرطان داشته است. علت این مهم اهمیت گزارش آسیب‌شناسی در ثبت سرطان ملی می‌باشد.
این اثر در راستای طرح ملی ارتقای سیستم ثبت سرطان جمعیتی در چند استان کشور، که با مشارکت مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر و دفتر آمار و فناوری اطلاعات و نیز اداره سرطان وزارت بهداشت انجام گردیده است تهیه و تدوین شده است.

[vc_empty_space]

اطلاعات کتاب:

تعداد صفحات:

چاپ: اول – 1396

قیمت: – تومان

فهرست