مقدمه
سرطان یکی از مهم ترین علت های مرگ در کشور عزیزمان ایران است. از آنجا که انواع بسیاری از سرطان ها قابل پیشگیری هستند، وظیفه نظام سامت و همچنین متخصصان علوم سلامت است که دانش، مهارت و امکانات لازم برای پیشگیری و یا تشخیص به هنگام سرطان را برای افراد جامعه فراهم نمایند. این کتاب کوششی در راستای انجام وظیفه اطلاع رسانی، آگاهی افزایی و توانمندسازی افراد جامعه برای پیشگیری از انواع سرطان و مراجعه به موقع به مراکز تشخیصی و درمانی، در صورت مشاهده و تجربه علایم اولیه سرطان است.

هدف تدوین و ارایه کتاب، همه آنچه لازم است مردم برای پیشگیری از سرطان را بدانند، بر مبنای شواهد محکم و مستدل علمی و به زبان قابل درک مخاطبانی است که تحصیلات غیر علوم سلامت دارند و یا فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند.
این کتاب، محصول یک طرح پژوهشی است که با حمایت مالی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران و تلاش فراوان تیمی از متخصصن ممکن گردیده
است. لازم به ذکر است که روند کار بدین گونه بود که، بعد از تعیین نویسندگان فصول و تدوین راهنمای تالیف فصول، پیش نویس اول هر فصل بر اساس راهنمای
تالیف توسط نویسندگان تهیه می گردید. سپس از نظر مناسب بودن برای مخاطب کتاب، روانی مطلب و مستند بودن مناسب مطالب، مورد ارزیابی قرار می گرفت و
برای اصلاح مجدد به نویسنده ارسال می گردید. نسخه دوم مجددا برای بار آخر مورد ارزیابی علمی قرار میگرفت و نهایتا ویرایش ادبی اعمال می گردید. بنابر این هر
فصل چندین بار اصلاح و حتی بازنویسی شده است. لذا در اینجا لازم است به عنوان مجری طرح از همه اعضای تیم که برای تالیف فصلهای مختلف کتاب و اصلاحات
چندباره آن، با دقت نظر و حوصله فراوان، ساعت های بسیاری از وقت ارزشمند خود را صرف نمودند نهایت تشکر را بنمایم.
اما در آخر بر خود واجب می دانم به طور ویژه از زحمات سرکار خانم دکتر کبری نوری و آقای دکتر کاظم زنده دل که بدون همکاری ایشان این کتاب به اتمام نمی رسید، تشکر نمایم. امیدواریم این تلاش گروهی، گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای سلامت مردم عزیز کشورمان باشد.

دکتر نسترن کشاورز محمدی
فروردین 1399

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

اطلاعات کتاب:

تدوین: دکتر نسترن کشاورز محمدی، دکتر کاظم زنده دل، دکتر کبری نوری
مدیر مسئول انتشارات: محمد بنچه
طراح گرافیک: مهدی یعقوبی
نوبت چاپ: اول، بهار 1399
شمارگان: 1000 نسخه
ناشر: انتشارات بارتا