کتاب پروتکل مطالعه کشوری مصرف تریاک و خطر ابتلا سرطان در ایران

مقدمه

کتاب پیش رو بزرگترین مطالعه مورد- شاهدی انجام شده در ایران و منطقه خاور میانه را معرفی می کند. این تحفیق در راستای توسعه و گسترش تحقیقات اپیدمیولوژی در حوزه سرطان با تاکید بر مصرف تریاک به عنوان یکی از عوامل خطر سرطان ها انجام شد. این مطالعه در مناطق مختلفی از کشور شامل استان تهران ، مناطق شمال، غرب، جنوب و جنوب شرقی کشور اجرا شده است. هدف از تدوین این کتاب مستند کردن تجربه 5 سال کار مداوم یک گروه تحقیقاتی بزرگ در کشور است که با حمایت موسسه ملی تحقیقات سلامت (نیماد) و انستیو کانسر ایران و دانشگاهای مختلف کشور اجرا شده است. امیدواریم مطالب ارائه شده در این کتاب بتواند راهنمای مفیدی برای دانشجویان و محققین کشور جهت اجرای مطالعات مشابه در زمینه اپیدمیولوژی سرطان در ایران باشد.

در فصل اول این کتاب در خصوص اهمیت سرطان و مطالعات اپیدمیولوژیک در این حوزه صحبت شده است. در فصل دوم این کتاب به بررسی تاریخچه مصرف تریاک و اپیدمیولوژی آن در جهان و ایران پرداخته شده است. فصل سوم این کتاب با هدف آشنا ساختن محققین جوان کشور با نکات کلیدی طراحی مطالعات مورد- شاهدی و مشکلات اجرایی آن در شرایط ایران تدوین شده است و  به مشکلات چنین مطالعاتی در موضوعات خاص و حساس مثل مواد مخدر می پردازد. کلیات روش اجرای مطالعه و شیوه پرسشگری به ترتیب در فصول چهارم، پنجم و ششم ارائه شده است. در فصل هفتم کتاب پروتکل نمونه گیری خون و بزاق و ایجاد بیوبانک را توضیح داده ایم و در فصل هشتم این کتاب فرآیندهای انجام شده در جهت ارتقا تضمین و کیفیت کنترل مطالعه را معرفی کرده ایم. در نهایت در انتهای کتاب ضمایم مهمی مانند چک لیست و فرم های استفاده شده در مطالعه ارائه شده است.

با موافقت نویسندگان، فایل PDF کتاب با کلیک بر لینک زیر به رایگان در دسترس همگان قرار میگیرد.

مطالعه مصرف تریاک سرطان

نویسندگان:
کاظم زنده‌دل،
مریم حجی،
حمیده رشیدیان،
مریم مرزبان،
مهین قلی‌پور،
الهام محبی.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست