پژوهشکده سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد، وب پانل مجازی  به منظور مرور تجربیات گذشته و بررسی فرصت های آینده را برگزار نماید

یکشنبه 7 دی ماه :ساعت 15 – 16:30

رؤوس سخنرانی ها عبارتند از:

1-     اپیدمیولوژی و بار سرطان معده (دکتر زنده دل)

2-     علم سنجی مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی انستیتو کانسر

3-     پژوهش های در حال اجرا در مراکز تحقیقاتی پژوهشکده سرطان (دکتر رحمتی)

4-     سازمان های مهم تحقیقاتی و محققین برجسته کشور که در زمینه سرطان معده پژوهش می کنند (دکتر نحوی جو)

5-     سازمان های مهم تحقیقاتی بین المللی که در زمینه سرطان معده پژوهش می کنند.(دکتر امان پور)

6-     بحث و تبادل نظر در زمینه اولویت های پژوهشی سرطان معده (شرکت کنندگان)

 

در این پانل سعی می شود تا برای سوالات زیر پاسخ های درخور پیدا شود

  •      موضوعات و الویت های پژوهشی کنترل سرطان معده چیست؟
  •     ایده های مهمی که پژوهشکده باید پیگیری کند چیست؟  
  •      چه فرصت ها و زیر ساخت هایی در پژوهشکده و انستیتو کانسر در این زمینه وجود دارد؟
  •     چه زیر ساخت هایی باید ایجاد شود تا پژوهش های سرطان معده در انستیتو کانسر توسعه یاید؟
  •     زمینه های همکاری ملی و بین المللی چیست؟
  •      چقدر این موضوع باعث کنترل بیماری (پیشگیری/تشخیص/درمان) خواهد شد؟
  •      از چه کسانی برای سخنرانی های بعدی باید دعوت کنیم (ملی و بین المللی)؟
  •  

 لینک شرکت در وب پانل متعاقبأ اعلام خواهد شد

 

 

فهرست