اولویت بندی ایده های پژوهشی در سرطان

تحقق راهبردها و آرمان ها و تحول راهبردي پژوهش در علوم پزشکی، مرهون تلاش هاي ملي و همه جانبه، اتخاذ رويكردهاي ارزش محور، عادلانه، هدفمند، نيازمحور، مردم نهاد، رقابت پذير و عزت آفرين است. اين تلاش ها بايد موجب قطع وابستگي، نيل به استقلال و خودكفايي، دستيابي به مرجعيت علمی در علوم، فنون و ارائه مراقبت ها و خدمات سلامت گردد.

يكي از نافذترين و عادلانه ترين راهبردها، شبكه سازي پژوهش هاي سلامت و مشاركت عموم ذينفعان است. رعايت اولويت هاي قطعي و ضروري، نظير عوامل اجتماعي سلامت و شيوه هاي اصيل بومي نظير جهاد علمي و ترويج فرهنگ كار جهادي و پايبندي به موازين و ارزش هاي اخلاق پزشكي حرفه اي اسلامي، در رأس اولويت ها و بايسته ها و شايسته هاي پژوهش در همه حوزه هاي سلامت بطور عام و حوزه سرطان شناسي بطور خاص قرار دارد و بيش از هر موضوع ديگر نسبت به آن تأكيد مي شود. اين اولويت ها می بایست مبناي حمايت از پژوهش هاي ملي سرطان در كشور و گرنت هاي ملي قرار گیرد.

با توجه به ارزيابي ها و گزارش هاي بین المللی، شکاف واضحی بین نیازهای بیماران، مردم و اولویت های تعیین شده در كشورها وجود دارد و ضروري است پيشنهادات و ايده هاي تمام ذینفعان اصلي شامل محققين، مديران، كارشناسان، مردم و بيماران، در تدوين اولويت هاي تحقيقاتي و همچنين تحليل اسناد بالادستي و وضعيت سرطان در كشورها مورد توجه قرار گيرد.

پس از وصول نامه درخواست معاونت محترم تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، کمیته فنی شبکه ملی تحقیقات سرطان تشکیل و با برگزاری جلسات فنی با شورای راهبری، با بررسی اسناد بالادستی و آخرین آمار در دسترس بیماری سرطان در ایران، خط‌مشی و جدول زمان‌بندی اجرای پروژه مشخص گردید.

مستندات مذکور شامل موارد ذيل مي باشد: (برای مشاهده و مطالعه هر مستند کافیست که روی آن کلیک کنید)

 1. اولويت هاي پژوهشي مندرج در برنامه ملي كنترل سرطان 
 2. آمار سرطان در ايران در سال 2020  از وب سايت آژانس بين المللي تحقيقات سرطان 
 3. توزيع بروز سرطان ها در كشور بر اساس مقاله منتشر شده توسط دبيرخانه برنامه ملي ثبت سرطان جمعيتي (سال 2014) 

از طرفی  شرايط تحریم های بین المللی از يك سو و شيوع بيماري كوويد-19 محدويت ها و مشكلات فراواني براي كشور و بيماران مبتلا به سرطان، مديران، كادر درمان و محققين سرطان  ايجاد كرد است و ضروري است در تدوين اولويت ها به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.

  در مرحله بعد با فراخوان عام از دانشگاه‌های علوم پزشکی و انجمن‌ها و سمن‌های موضوع پروژه، کلیه عناوین پژوهشی پیشنهادی مشتمل بر 570 عنوان در بخش تحقیقات عام سرطان (شامل اولویت های اجتماعی، ثبت سرطان، عوامل خطر، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، تشخیص و درمان، مراقبت‌های تسکینی و حمایتی)، 135 عنوان در بخش اولویت‌های تحقیقاتی سرطان در دوران اپیدمی کووید 19 و همچنین 180 عنوان تحقیقاتی سرطان در شرایط تحریم‌های بین‌المللی از 185 محقق (شامل 123 نفر عضو هیئت‌علمی از 36 دانشگاه علوم پزشکی و موسسه تحقیقاتی و 62 نفر متخصصین غیر هیئت‌علمی و دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه‌ها و نیز کارشناسان و مدیران از 11 مرکز خصوصی و همچنین سمن‌های سرطان) وصول گردید.

برای مشاهده گزارش فاز یک اینجا کلیک نمائید

در گام بعدی کلیه عناوین رسیده در 11 گروه موضوعی اصلی دسته‌بندی شد که پس از اولویت‌سنجی، اولویت‌های تحقیقاتی سرطان در 8 محور کلان تدوین گردید.

کارگروه‌های تخصصی شامل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های مختلف برای هریک از موضوعات فوق تشکیل شد و عناوین جمع‌آوری‌شده در هر گروه به‌منظور اولویت‌بندی اولیه بدون ترتیب خاص در اختیار کارگروه‌ها قرار گرفت.

این کارگروه‌ها با در نظر گرفتن 4 شاخصه اصلی

1) اهمیت و کاربردی بودن موضوع    

2) امکان‌پذیری با توجه به شرایط آزمایشگاهی و تجهیزاتی و فرهنگی و اجتماعی کشور 

 3) نوآوری و تولید دانش  

 4) قابلیت شبکه‌سازی

نظرات خود را به دبیرخانه شبکه تسلیم کردند. لازم به ذکر است که در این مرحله، علاوه بر دعوت از اساتید به نام دانشگاهی هر حوزه، از نظرات کارشناسان ایرانی مقیم مؤسسات خارج از کشور نظیر IARC, UICC و NCI آمریکا نیز استفاده‌شده است. درنهایت نظرات کارگروه‌ها با به‌کارگیری روش‌های علمی آماری و نرم‌افزار ویژه، دسته‌بندی و در قالب پیشنهاد پیوست  با عنوان «اولویت‌های تحقیقاتی سرطان در 1400-1405» تدوین شد.

با توجه به محدودیت زمان و ابعاد و گستردگی تحقیقات مربوط به سرطان در پهنه کشور، دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات سرطان حداکثر توان اجرایی و منابع انسانی خود را برای اجرای استاندارد و مبتنی بر اصول علمی اولویت‌بندی به کار گرفت و با توجه به وضعیت اپیدمی کووید، خاطرنشان می‌گردد، جلسات فنی و اجرایی و کارگروه‌ها و نیز ارسال فرم‌ها و دریافت پاسخ‌ها با استفاده از زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده به‌ صورت مجازی و غیرحضوری انجام‌ شد.

بدیهی است موضوع اولویت‌بندی عناوین تحقیقاتی به‌طور مستمر و با توجه به تغییرات شرایط مدیریتی، اقتصادی و نیازهای روز، نیاز به بازنگری‌های دوره‌ای دارد که شبکه حسب وظیفه در دستور کار خود قرار خواهد داد.

برای مشاهده فهرست اولویت های پژوهشی سرطان اینجا را کلیک کنید

 

لازم به ذکر است که نتایج این پروژه در حال حاضر مبنای پذیرش طرح های کلان در موسسه نیماد قرار گرفته و همچنین به عنوان الگوی پذیرش طرح های تحقیقاتی به معاونت های پژوهشی کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

گزارش جلسه کارگروه عوامل اجتماعی موثر بر سرطان (مرحله دوم دلفی)

گزارش جلسه کارگروه غربالگری و تشخیص زودهنگام (مرحله دوم مطالعه دلفی)

گزارش جلسه کارگروه تشخیص و درمان (فاز دوم مطالعه دلفی)

1 دیدگاه.

 • دکتر الهام مسرت
  مارس 31, 2021 7:04 ب.ظ

  با سلام و احترام

  طراحی سامانه های یکپارچه سازی و تصمیم گیری هوشمند داده های فالواپ سرطان
  دکتر الهام مسرت عضو هیت علمی

فهرست