فراخوان اولویت بندی ایده های پژوهشی در سرطان

به استحضار میرساند شبکه ملی تحقیقات سرطان در نظر دارد  با دريافت و جمع بندی پيشنهادها و ايده هاي ذینفعان مختلف، اولويت هاي ملي تحقيقات سرطان را تدوين نمايد و آن را مبناي همکاری بین محققین  سرطان كشور قرار دهد. همچنين  بر اساس سفارش معاونت تحقيقات و فن آوري، اين اولويت ها مبناي حمايت از پژوهش هاي ملي سرطان در كشور و گرنت هاي ملي خواهد بود.

با توجه به ارزيابي ها و گزارش هاي بین المللی شکاف واضحی بین نیازهای بیماران، مردم و اولویت های تعیین شده در كشورها وجود دارد و ضروري است پيشنهادات و ايده هاي تمام ذینفعان اصلي شامل محققين، مديران، كارشناسان، مردم و بيماران، در تدوين اولويت هاي تحقيقاتي و همچنين تحليل اسناد بالادستي و وضعيت سرطان در كشورها مورد توجه قرار گيرد.

مستندات پيوست شامل موارد ذيل مي باشد: (برای مشاهده و مطالعه هر مستند کافیست که روی آن کلیک کنید)

  1. اولويت هاي پژوهشي مندرج در برنامه ملي كنترل سرطان 
  2. آمار سرطان در ايران در سال 2020  از وب سايت آژانس بين المللي تحقيقات سرطان 
  3. توزيع بروز سرطان ها در كشور بر اساس مقاله منتشر شده توسط دبيرخانه برنامه ملي ثبت سرطان جمعيتي (سال 2014) 

از طرفی  شرايط تحریم های بین المللی از يك سو و شيوع بيماري كوويد-19 محدويت ها و مشكلات فراواني براي كشور و بيماران مبتلا به سرطان، مديران، كادر درمان و محققين سرطان  ايجاد كرد است و ضروري است در تدوين اولويت ها به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد. پروژه هاي تدوين اولويت هاي تحقيقاتي چندين مرحله دارد كه يكي از مهمترين مراحل جمع آوري ايده ها و پيشنهادهاي خبرگان و ذينفعان مي باشد.  در اين مرحله انتظار داريم پيشنهادات 250-300 نفر از خبرگان و متخصصين و ذينفعان اصلي مرتبط با پژوهش هاي سرطان را جمع آوري و تدوين كنيم.

بدينوسيله، از شما درخواست می شود تا با اختصاص دقایقی از وقت ذیقیمت خود مستندات پيوست را بررسي نموده و ايده هاي خود را در قالب فرم انلاين كه لينك آن در ذيل ارائه شده است به دبيرخانه شبكه ارسال بفرماييد و اطمینان داریم که مشارکت شما نقش کلیدی در نیل به هدف ایفا خواهد نمود.  لطفا ايده هايي را مطرح بفرماييد كه اهميت ملي دارد و پرداختن به آنها در سطح ملي ضروري مي باشد. در صورت امكان، اطلاعات فردي خود را نيز در فرم ارائه شده درج كنيد تا امكان تماس هاي بعدي از طرف شبكه با جنابعالي/سركار عالي فراهم شود.

لينك ارسال ايده هاي تحقيقاتي:  (لطفأ روی لینک کلیک نمایید)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebx9Sxnys4gXs8nyIcMHAAvgshmXPbqmswyfHM47s8lerFgQ/viewform

با تشكر از وقتي كه براي تكميل اين فرم صرف كرديد.

مهلت ارسال نظرات و پیشنهادات: 20 فروردین 1400

دبيرخانه شبكه ملي تحقيقات سرطان

فهرست