اولین جلسه آنلاین استانی برنامه ملی ثبت سرطان بالینی پستان در سال 1400 , با توجه به گذشت حدود 2 سال از شروع برنامه و جمع آوری اطلاعات حدود 5000 بیمار از 14 استان ( 19 بیمارستان) در سراسر کشور و با توجه به شرایط پاندمی کووید-19 که مانع از تشکیل جلسات حضوری می شود , در روز یکشنبه به تاریخ 29 فروردین ماه سال 1400 در ساعت 10 الی 13 برگزار شد.

تعداد شرکت کنندگان در جلسه : 29 نفر
دانشگاه های همکار افراد شرکت کننده از هر مرکز استانی
1-      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دکتر کاظم زنده دل, دکتر آذین نحوی جو, دکتر مجتبی وند رجب پور, خانم منیره سیدصالحی, دکتر بیتا اسلامی, دکتر مجرب, خانم نسرین آذری
2-      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان خانم فاطمه مقصودی
3-      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی دکتر حبیب الله پیرنژاد
4-      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک دکتر جمشید انصاری, آقای مسعود بهرامی
5-      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان دکتر شقایق حق جو, دکتر امیررضا منطقی نژاد
6-      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام دکتر محمد حسن نورمحمدی, خانم مهتاب بنیادی
7-      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل دکتر معصومه قریشی, خانم طاهره موسوی
8-      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دکتر مریم مرزبان
9-      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان دکتر علیرضا انصاری مقدم, خانم مهدیه بخشی, آقای علیرضا خرم
10-  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه خانم مریم بنی عامر
11-  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دکتر فتانه بخشی , دکترمحمد تقی آشوبی, خانم غزل سرایی
12-  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم دکتر مژده بهادرزاده, خانم مژگان جان بزرگی
13-  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان دکتر یحیی بهاروند ایران نیا, آقای شهرام احمدی
فهرست