هدف اصلی علم سنجی، بررسی ارزش امتیاز آوری هریک از مقالات برای مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه پژوهشکده سرطان منطبق بر آیین نامه ارزشیابی مراکز پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1399 می باشد.

کوشش به عمل آمده تا ضمن آنالیز کمی مقالات، برخی از موارد کیفی نیز که منجر به ایجاد ارزش افزوده برای هر مقاله یا نویسنده مقاله و یا مرکز تحقیقاتی می گردد هم مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این گزارش با استفاده از روش های متنوع جستجو، کلیه مقالات اعضای هیئت علمی پژوهشکده سرطان (انستیتو کانسر) دانشگاه علوم پزشکی تهران که در سال 2021 میلادی در مجلات فارسی و انگلیسی داخل و خارج از کشور چاپ شده و در یکی از بانک های معتبر اطلاعاتی نمایه[1] شده، جمع آوری و دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

با بررسی دقیق آماری میتوان از رشد تولیدات علمی پژوهشکده در بازه های متفاوت زمانی و همچنین رشد امتیاز ارزشیابی مراکز تحقیقات زیر مجموعه پژوهشکده سرطان اطلاع حاصل نموده و با رفع برخی  نقائص در چاپ مقالات حاصل از طرح های تحقیقاتی، برنامه ریزی مناسب تری به منظور بهره برداری بیشتر مراکز از تولیدات علمی اعضایشان انجام داد.

امید است با استمرار فرآیند علم سنجی سالانه پژوهشکده سرطان، شاهد رشد روزافزون امتیاز شاخص های ارزشیابی این مرکز علمی ممتاز کشور باشیم.

برای بازدید از گزارش علم سنجی 2021 اینجا کلیک کنید

[تاریخ تنظیم خبر: 1400/12/22

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست