ترجمه و انتشار کتاب

   COMMON MINIMUM TECHNICAL STANDARDS AND PROTOCOLS FOR BIOBANKS DEDICATED TO CANCER RESEARCH

“حداقل استانداردهای فنی و دستورالعمل های رایج در بانک های زیستی مرتبط با تحقیقات سرطان”

با مجوز رسمی آژانس بین المللی تحقیقات سرطان IARC و توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده سرطان انستیتو کانسر ایران انجام و در دسترس کلیه مراکز تحقیقاتی سرطان قرار گرفت.

امروزه بانک های زیستی به عنوان یک زیر ساخت مهم تحقیقات علوم پزشکی مطرح بوده و به محققین کمک م یکنند با استفاده از نمونه هایی که در بیوبانک ها ذخیره می شود به سوالات مهمی در زمینه علل بیماری ها و عوامل موثر در پیشگیری،تشخیص، درمان و رو ش های مراقبت از بیماران پاسخ دهند. از طرفی، علاوه بر اهمیت بیوبانک ها، مشکلات و چالش های فراوانی نیز پیش روی صاحبان آنهاست. به همین علت نهادینه شدن روش های استاندارد ایجاد و نگاهداری بیوبانک ها در کشور ضروری است.

این کتاب می تواند به عنوان مرجعی استاندارد برای جمع آوری و ارسال نمونه ها، ذخیره سازی، اصول محرمانه نگاهداشتن داده ها و به اشتراک گذاردن نمونه ها و اطلاعات همراه
با آنها، با سایر بانک های زیستی مرتبط با تحقیقات سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت درنظرگرفتن استانداردهای صحیح مدیریت بیوبانک ها، مطالعه این کتاب به
محققین، کارشناسان آزمایشگاه ها و بیوبانک ها و همچنین دانشجویان رشته های علوم پایه توصیه می شود.

با توجه به رسالت و نقش پیشروی پژوهشکده سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران در راهبری پژوهش ها و توسعه تحقیقات مرتبط با سرطان در کشور، این کتاب به صورت رایگان در دسترس کلیه مراکز تحقیقاتی قرار می گیرد.

برای دانلود رایگان متن کتاب اینجا کلیک کنید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.