افتخار آفرینی پژوهشکده سرطان در جشنواره پژوهشی

مجتمع بیمارستانی امام خمینی سال 1401

در مراسمی که با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون و مدیران پژوهشی این دانشگاه به منظور معرفی برگزیدگان پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران در سال 1401 در 21 آذرماه برگزار شد، بخش های مختلف پژوهشکده سرطان به شرح زیر حائز رتبه اول و شایسته تقدیر شناخته شدند.

  • مرکز تحقیقات بیماری های پستان: مرکز تحقیقات برگزیده پژوهشی
  • مرکز تحقیقات سرطان:            مرکز برگزیده فعالیت های بین المللی
  • مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان:مرکز برگزیده با افزایش عملکرد پژوهشی
  • دکتر کاظم زنده دل:                   هیئت علمی پژوهشی برگزیده

در این مراسم، لوح تقدیر و تندیس بلورین به کلیه برگزیدگان اهدا شد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.