کتاب “اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی” توسط پژوهشکده سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران به زیور طبع آراسته شد.

این کتاب که حاصل نوشته ها و یا مصاحبه با جمعی از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی می باشد و از همکاری مراکز مختلف آموزشی، پژوهشی و انجمن های علمی مرتبط با وزارت بهداشت سود می برد، به همت استاد دکتر محمدعلی محققی تدوین و گردآوری شده و با پشتیبانی اداری- اجرایی پژوهشکده سرطان انستیتو کانسر ایران، توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است.

کتاب شامل فصول و گفتارهای مختلفی در 324 صفحه می باشد که برخی از آن ها عبارتند از:

  • مبانی، ارزش ها و اصول اخلاق پزشکی
  • تاملاتی در رفتار و عملکرد شایسته اخلاقی
  • ملاحظات اخلاقی در حوزه تشخیص سرطان
  • ملاحظات اخلاقی در آموزش، پژوهش، مراقبت ها و خدمات سلامت
  • ملاحظات اخلاقی و حرفه ای ویژه

در پیش گفتار کتاب به قلم استاد زنده یاد دکتر مسلم بهادری آمده است که:

“بیماری سرطان یک بیماری واحد نیست؛ گرچه پدیدۀ ایجاد آن تا حدود زیادی همسان است. انواع مختلف سرطان، اشکال متفاوتی از تدابیر درمانی و رسیدگی را لازم دارند. ترس مردم و دیدگاه بدبینانه نسبت به آن، هنوز تا حد بالایی در سبک زندگی مردم اثر می گذارد. از موضوعاتی که بیشتر باید به آن توجه شود، مسائل اخلاقی و معنویات پزشکی در برخورد با بیماران مبتلا به سرطان و ابعاد مختلف کنترل سرطان است که توجه دست اندرکاران را به خود جلب می نماید. انستیتو کانسر از قدیمی ترین مؤسسات مبارزه با بیماری سرطان در ایران می باشد. سالیان دراز است که دانشمندان و پژوهشگران و پزشکان سخت کوش آن با مسئلۀ سرطان شناسی، از همۀ جنبه های آن، سر وکار دارند و با هزاران بیمار سرطانی دست وپنجه نرم کرده، عدۀ زیادی از آنها را شفا بخشیده و یا زندگانی طولانی تر داده اند. این انستیتو در صدد برآمده است، در مورد جنبه های اخلاقی سرطان شناسی و برخورد با بیماران مبتلا به سرطان، با استفاده از تجربیات گذشتۀ خود و دیگران، گزارشی تهیه نمایدکه در آن به این موضوع بسیار مهم اجتماعی و انسانی بپردازد و از همۀ امکانات و متخصصان بهره گیرد.

گزارشی که در پیش دارید، یک گزارش تکنیکال دربارۀ بیماری سرطان نیست و توجه آن بیشتر مسائل اخلاقی در محورهای کلان، موضوع های اختصاصی، اولویت ها، چالش ها، ساختارها، راه حل ها، اصول و مبانی و الزامات حرفه ای می باشد و به منظور توجه به دو گروه از کاربران تهیه شده است: گروه اول دانشجویان و فراگیران علوم بالینی هستند که ممکن است با بیماران مبتلا به سرطان سر و کار داشته و یا شغل آتی خود را برای درمان این بیماری قرار دهند. گروه دوم دست اندرکاران مبارزه با این بیماری در سطوح مختلف حرفه ای و یا سیاست گذاران سلامت هستند که با مسئلۀ کنترل سرطان در سطح جامعه سر و کار دارند، به همین دلیل در اسامی مراکز همکار، تعداد قابل توجهی از مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی، بهداشتی درمانی کشور در تنظیم این کتاب همکاری داشته اند.”

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.