وبینار با موضوع کاربردهای هوش مصنوعی در تحقیقات سرطان

تاریخ برگزاری: 26 آذرماه 1399  –  ساعت 15

سخنران: خانم دکتر سپیده مختاری
متخصص پاتولوژی فک و صورت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هزینه ثبت نام: رایگان

فرم ثبت نام

فهرست