برنامه ثبت بالینی کووید-19

مقدمه

براساس مطالعات منتشر شده به نظر می رسد گسترش ویروس کرونا و در نتیجه انتشار بیماری کووید-19 غیر قابل متوقف شدن بوده و به عنوان یک بیماری پاندمیک شناخته می شود. به همین علت برای رو به رو شدن  سیستم های بهداشتی با چالش های این بیماری پاسخ جهانی لازم است. مطالعات اپیدمیولوژیک با بررسی سیر طبیعی بیماری و مکانیزم های بیماری زایی این بیماری در کاهش بروز این بیماری  و کنترل آن کمک کنند.  از طرفی این مطالعات می توانند سیستم های بهداشتی را برای مقابله با این بیماری و یا همه گیری های بعدی آماده نمایند. هدف از انجام این مطالعه بررسی داده های بالینی  بیماران مبتلا به  کووید-19 در نقاط مختلف کشور می باشد.

اهداف

هر سیستم ثبت بالینی یک یا چند مورد از اهداف زیر را پیگیری می‌کند. (بدیهی است تحقق اهداف زیاد و متنوع کار دشواری است ولی سیستم ثبت می‌تواند به دستیابی به اغلب اهداف ذیل کمک کند.)

 • ارزیابی وضعیت الگوی مراقبت بیماران در طول زمان و مرکز مختلف
 • ارزیابی میزان بقای بیماران (کوتاه‌مدت و بلندمدت)
 • ارزیابی کیفیت اقدامات تشخیصی و درمانی
 • ارزیابی میزان تبعیت از گایدلاین ها و پروتکل‌های استاندارد
 • ایجاد بستر مناسب برای تحقیقات بالینی
 • برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت بیمارستانی و فرایندهای مراقبت از بیمار
 • مطالعات اثربخشی و هزینه خدمات و اقدامات تشخیصی و درمانی
 • ارتقا آموزش تخصصی

تاریخچه

 • این طرح در دو فاز پایلوت و فاز توسعه برنامه‌ریزی‌شده است.

فاز پایلوت:

از اسفند 1398 ثبت بیمارستانی بیماران کووید-19 در بیمارستان امام خمینی (ره) ، دانشگاه علوم پزشکی تهران پایه‌ریزی شد واطلاعات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی که با تشحیص کرونا دراین مجتمع بستری بودند جمع آوری گردید.

فاز توسعه:

توسعه شبکه برنامه ملی ثبت بالینی  کووید-19 در سطح کشور و هماهنگ کردن داده های اپیدمیولوژیک کووید-19 در کشور

 • تدوین پرسشنامه امکان سنجی مراکز تشخیصی درمانی کووید-19 در سطح کشور
 • انتخاب استان ها براساس پرسشنامه امکان سنجی
 • عقد تفاهم نامه همکاری

در حال حاضر 7 بیمارستان( بیمارستان های امام خمینی(ره), سینا, شریعتی, ضیائیان, بهارلو, امیر اعلم و مرکز طبی کودکان) از دانشگاه علوم پزشکی تهران و یک بیمارستان از دانشگاه علوم پزشکی رشت در برنامه فعالیت دارند.

فرایند اجرایی برنامه

 • تعیین نیروی انسانی
 • شناسایی بیماران و جمع‌آوری اطلاعات پرونده‌های بیماران
 • تکمیل پرسشنامه برنامه ثبت بالینی کرونا
 • پیگیری بیماران و تکمیل اطلاعات
 • استفاده از نرم‌افزار ورود اطلاعات برای ثبت داده‌ها
 • کنترل کیفی اطلاعات برنامه ثبت بالینی کرونا
 • رعایت اصول محرمانگی و ملاحظات اخلاقی
 • استفاده از فرم اشتراک‌گذاری داده‌ها
 • آنالیز داده‌ها و گزارش‌های دوره‌ای

اعضای کمیته راهبردی

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص
1. دکتر کاظم زنده دل معاون پژوهشی پژوهشکده سرطان
2. دکتر آذین نحوی جو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
3. دکتر سید فرشاد علامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
4. دکترخسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
5. دکتر سید علی دهقان معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
6. دکتر محمدرضا صالحی متخصص بیماری‌های عفونی
7. دکتر معصومه گیتی متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
8. دکتر علی گنجعلی خان مشاور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
9. دکتر محبوبه میرزایی رئیس آمار و فناوری اطلاعات سلامت حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مسئول برنامه و کمیته اجرایی

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت
1. دکتر کاظم زنده دل مسئول برنامه
2. منیره سادات سیدصالحی مدیراجرایی برنامه
3. دکتر آذین نحوی جو مشاور اجرایی برنامه
4. دکتر عطیه صادق نیت بخش کنترل کیفی برنامه
5. دکتر هانیه رفیع پور بخش انالیز اماری برنامه
6. حوریه ماسوریان کارشناس فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته های دانشگاهی و بیمارستانی

ردیف استان دانشگاه بیمارستان نام و نام خانوادگی
1. تهران علوم پزشکی تهران امام خمینی (ره) خانم زهرا پورسعادت(کارشناس)
خانم دنیا قدری دوست(کارشناس)
آقای محمد شاملو(کارشناس)
ضیائیان خانم سپیده صمیمی(کارشناس)
خانم اسدالهی ( کارشناس)
آقای دکتر جمالی مقدم(ناظر)
شریعتی خانم نفیسه هاشم آبادی( ناظر)
خانم ولی زاده( کارشناس)
سینا خانم زینب نراقی( ناظر)
خانم اکرم سیف الهی( کارشناس)
امیراعلم خانم معصومه اسماعیل زاده(کارشناس)
خانم حاجی نوروزی( ناظر)
بهارلو خانم زینب امینی(ناظر)
المیرا رحیمی( کارشناس)
مرکز طبی کودکان خانم راحله قاسمی(کارشناس)
2. گیلان علوم پزشکی رشت رازی

 

ساختار برنامه ثبت کووید-19

تعداد بیماران بررسی شده دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در برنامه ثبت بالینی کووید-19 تا تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1400

تعداد بیماران بررسی شده دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در برنامه ثبت بالینی کووید-19 تا تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1400

آلبوم تصاویر:

ّرنامه ثبت بالینی کووید کرونا

اخبار برنامه ثبت بالینی Covid 19

فهرست