1

دکتری تخصصی پژوهشی

دکتری تخصصی پژوهشی  (PhD. by  Research ) یکی از مقاطع تحصیلی تکمیلی در آموزش عالی است که به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد . این دوره مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی است که هدف از ایجاد آن تربیت پژوهشگران مسلط  بر علوم مختلف، افزایش ارتباط  بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقای سلامت، ارتقای علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و احیای روحیه خودباوری پژوهشگران برای دستیابی به تازه های جهان دانش است.

محور اصلی فعالیتهای دوره دکتری تخصصی پژوهشی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در یک رشته خاص و  برطرف کردن کاستی های آموزشی دانشجویان این دوره است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در قالب آیین نامه اجرایی برنامه دکتری تخصصی پژوهشی ( برای دریافت آیین نامه اینجا کلیک کنید)، مصوبه سی و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و با هدف جلوگیری از مهاجرت نیروهای مستعد علوم پزشکی ایران به خارج از کشور و کمک به پرورش پژوهشگران توانمند در این حوزه،  اقدام به جذب و تربیت پزشکان علاقه مند به تحقیق و پژوهش کرده است.

پژوهشکده سرطان تا کنون موفق به آموزش 5 دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی شده است که 3 نفر از این تعداد ، فارغ التحصیل شده و 2 دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی نیز در حال تحصیل در پژوهشکده سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشند.