تلفن های داخلی:
104 مسؤول دفتر ریاست مرکز، معاونت تحقیقات و مدیریت مرکز
111 دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات سرطان
مسؤول هماهنگی با برنامه کشوری ارزشیابی مراکز پژوهشی علوم پزشکی
 112 روابط عمومی
116-112 پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
117  برنامه توموربورد انستیتو کانسر
118 گروه تغذیه و سرطان
 119  امور مالی
 121 سلامت روان در سرطان
 122  مسئول آزمایشگاه تحقیقات تجربی
123 کارشناسان پژوهشی
124 ایمونولوژی و سرطان
118 برنامه ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر


اطلاعات تماس:

 تهران/ انتهای بلوار کشاورز/ درب شرقی بیمارستان امام خمینی (ره)/ انستیتو کانسر
ایران/ ساختمان رادیوتراپی/ طبقه سوم/ مرکز تحقیقات سرطان

تلفن: 66581638-021 – 61192501-021

تلفکس: 66581642-021

رایانامه: crc@tums.ac.ir – crc.tums.ac.ir@gmail.com

ما را دنبال کنید:اینستاگرام

پیام رسان تلگرام

فهرست