1

دوره های آموزشی کوتاه مدت اپیدمیولوژی سرطان

گالری تصاویر کارگاه:

دوره های برگزار شده :

دوره اول: کارگاه سه روزه مورخ 11-9 دی ماه 1396 در محل سالن کنفرانس ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت

مراکز همکار: 

– مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر – دانشگاه علوم پزشکی تهران

– موسسه ملی سرطان آمریکا

– مرکز بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت

– پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

– برنامه ملی پژوهشی “پرشین کوهورت”

– مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد استان گلستان – طرح کوهورت گلستان

– مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران

هدف اصلی:

• ایجاد فضایی برای بحث و تعامل گروهی بین متخصصین اپیدمیولوژی و سایر رشته ها در رابطه با تحقیقات و مطالعات مرتبط در زمینه اپیدمیولوژی سرطان

• ارزیابی چالش های موجود در زمینه گسترش اپیدمیولوژی سرطان

• ارائه راهکارهایی برای رفع چالش ها و اولویت بندی آنها بر اساس امکانات و بسترهای موجود در ایران

محورهای اصلی (+دانلود محتوای آموزشی) :

مطالعات مورد – شاهدی در سرطان

کلیات


طراحی مطالعات اپیدمیولوژیک در تحقیقات سرطان

افتتاحیه


نزدیک شدن پژوهش به اجرا

دکتر افشین استوار

رییس مرکز بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت

• مشکلات کنترل بیماری های غیرواگیر و نقش پژوهش
• لزوم نزدیک شدن پژوهش و فضای اجرا
• لزوم همکاری مشترک تیمی و به اشتراک گذاری داده ها

برگزار کنندگان :

دبیر علمی:

دکتر آرش اعتمادی – متخصص اپیدمیولوژي سرطان، موسسه ملی سرطان آمریکا

دبیران اجرایی :

بیان حسینی – کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمیده رشیدیان – متخصص اپیدمیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر آرش اعتمادی – متخصص اپیدمیولوژي سرطان، موسسه ملی سرطان آمریکا

دکتر حسین پوستچی – متخصص اپیدمیولوژي بالینی، پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر آزیتا حکمت دوست- گروه تغذيه باليني و رژيم درماني، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر غلامرضا روشندل – دکترای تخصصی پژوهشی علوم بهداشتی، رئیس برنامه ثبت سرطان جمعیتی کشور – رییس برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان گلستان

دکتر کاظم زنده دل – متخصص اپیدمیولوژي سرطان، معاون پژوهشی مرکزتحقیقات سرطانانستیتوکانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر فرشاد فرزاد فر – دکتری تخصصی جمعیت و بهداشت جهانی، متخصص اپیدمیولوژي، رییس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

سرکار خانم دکتر لیلا قالیچی – متخصص اپیدمیولوژي، عضو هیات علمی و رئیس اداره علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرکت کنندگان در کارگاه:

محل فعالیت رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف
مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان
انستیتو کانسر
Biomedical and Molecular Sciences Research MSc ابراهیمی المیرا 1
مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد Biostatistics MSc احمدی سیماب سعیده 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز Epidemiology MSc اشرفی شهناز 3
بیمارستان مسیح دانشوری Epidemiology MD, PhD امامی حبیب 4
مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان انستیتوکانسر Veterinary Surgery DVM امانپور سعید 5
دانشگاه علوم پزشکی کردستان Epidemiology MSc انتظارمهدی کیانا 6
دانشگاه علوم پزشکی شیراز Epidemiology MSc اصلاحی مرضیه 7
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر Nutrition Research MSc, PhD student تورنگ فاطمه 8
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر Epidemiology MSc حجی مریم 9
دانشگاه علوم پزشکی تهران Epidemiology MSc, PhD student حسین خانی زهرا 10
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر Epidemiology MSc حسینی بیان 11
دانشگاه علوم پزشکی تهران Health Economy MSc student حیدری پور ندا 12
پژوهشکده معتمد، مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی Epidemiology MD, PhD حقیقت شهپر 13
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر Cancer Prevention and Epidemiology MD, PhD student روح اللهی محمدرضا 14
مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان
انستیتوکانسر
Medical biotechnology PhD رحمتی مروه 15
دانشگاه علوم پزشکی اراک Epidemiology PhD زمانیان مریم 16
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر Nutrition MSc student ساسانفر بهاره 17
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر Biostatistics MSc سعیدی الناز 18
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر Nutrition MSc سيدصالحي منيره سادات 19
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور Otolaryngology MD صاکی نادر 20
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر MD MD صدیقی زهرا 21
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Epidemiology PhD صفری رویا 22
دانشگاه علوم پزشکی گلستان Molecular Medicine MD, MPH, PhD student قلی پور مهین 23
دانشگاه علوم پزشکی شیراز Epidemiology MSc, PhD student محسنی شکرالله 24
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر Cancer Prevention and Epidemiology DVM, MPH, PhD student محبی الهام 25
دانشگاه علوم پزشکی اراک Epidemiology PhD مرادزاده رحمت اله 26
مرکز تحقیقات بیماری­های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان Cellular and Molecular Biology BSc مودتی سارا 27
دانشگاه علوم پزشکی کرمان Epidemiology PhD Student نقیب زاده تهامی احمد 28
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر Epidemiology MSc نعمتی سعید 29
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر  Biology  BSc  جعفرمحمدی علی 30

مواد آموزشی :

در این کارگاه مواد آموزشی مختلفی از جمله اسلاید، جزوات و معرفی منابع علمی به همراه تمرین ( به صورت کارگروهی)، مورد استفاده قرار گرفت.
اسلایدها و مواد آموزشی مورد استفاده در کارگاه در همین صفحه قابل دسترسی است. شما می توانید روی مباحث در محورهای اصلی کارگاه در این بخش کلیک کنید.

بازخوردها و ارزشیابی دوره :

در انتهای نخستین دوره برگزار شده از شرکت کنندگان خواسته شد که فرم نظرخواهی را تکمیل کنند. نتایج نظر سنجی کارگاه در دو بخش محتوا آموزشی و نحوه اجرا در شکل شماره 1 و 2 نشان داده شده است. در بخش دیگری از نظر سنجی درباره نقاط قوت و ضعف کارگاه بحث شد و درباره اولویت ها در صورت برگزاری مجدد کارگاه سوال شد. نتایج در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

بیشتر شرکت کنندگان از  این دوره، برای ایجاد شبکه ارتباطی بین محققان و همکاران سایر دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز پژوهشی مختلف سراسر کشور استفاده  کردند. به ویژه که شرکت کنندگان این دوره از نقاط مختلف کشور از جمله: تهران، گلستان، شیراز، کردستان، کرمانشاه، تبریز، کرمان، اهواز و گیلان . شرکت کرده بودند.  با معرفی مطالعات مختلف کوهورت و مورد- شاهدی ملی امکان اشنایی با این مطالعات برای شرکت کنندگان فراهم گردید.