سال شمار تاسیس و فعالیت

“پژوهشکده سرطان”

و مراکز پژوهشی تابعه آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • ايجاد “انستيتوکانسر” در تهران، نخستین بار در سال 1325 تحت عنوان”طرح تشکيل انستيتوکانسر ايران” پيشنهاد شد. اما اين طرح به اجرا درنیامد.
 • درسال 1328 مقاوله نامه تاسيس بيمارستانی براي درمان بيماران مبتلا به سرطان به امضا رسيد.
 • در سال 1334 ساختمان نيمه تمام آن در ضلع شرقي بيمارستان هزار تختخوابي آن زمان (مجتمع بيمارستاني امام خميني فعلي) آماده بهره برداري بود که واحد کبالت فعاليت خود را آغاز کرد. در همين تاريخ “کرسي سرطان” در دانشکده پزشکي تشکيل شد.
 • در سال 1336 کليه واحدهاي بيمارستان سرطان، يعني بخشهاي جراحي، راديولوژي، درمانگاه، آزمايشگاه، پاتولوژي تشکيل و به کار مشغول شدند.
 • در سال 1337 طرح تشکيل “مرکز تحقيقات” انستيتو سرطان به سازمان برنامه پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت.
 • در سال 1341 طرح تشکيل کلاس­های سيتوتکنولوژي پيشنهاد و به تصويب رسيد. همچنين در همين سال “طرح تحقيقات سرطان هاي تجربي” مورد تصويب قرار گرفت و آزمايشگاه محل نگهداري حيوانات تجربي تاسیس و آغاز بکار کرد.
 • در سال 1345 سازمان شير و خورشيد سرخ ايران (هلال احمر) بيمارستان سرطان را با کليه تجهيزاتش به دانشکده پزشکي تهران واگذار کرد. به این ترتیب، انستيتو سرطان بطور تمام و کمال در اختيار دانشکده پزشکي دانشگاه تهران قرار گرفت.
 • در سال 1349 مرکز تحقيقات علمي سرطان، کرسي سرطان و بيمارستان سرطان در هم ادغام و انستيوکانسر براي تحقيقات و مبارزه با سرطان تشکيل و برمبناي اساسنامه­اي جديد فعاليت خود را دنبال کرد.
 • پس از پيروزي انقلاب اسلامي (سال 1357)، به دليل اولويت هاي کشور، ضمن تداوم فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي بيشتر فعاليتهاي موسسه معطوف به درمان بيماران و ارائه خدمات تشخيصي و درماني شد.
 • در سال 1376 دفتر ویژه­ای به منظور اجرای طرح “ثبت سرطان بیمارستانی تهران” در انستیتوکانسر تشکیل گردید. در این سال ایده اولیه تاسیس “مرکز تحقیقات سرطان” توسط آقای دکتر ابوالقاسم اباسهل (رییس وقت انستیتو) مطرح کردید و با حمایت مرحومه دکتر اشرف السادات صانعی (معاونت پژوهشی وقت وزارت بهداشت) این مرکز با پروژه ثبت سرطان شهر تهران کار خود را آغاز کرد.
 • در سال 1383 فرایند اعطای موافقت اصولی با تشکیل “مرکز تحقیقات سرطان” در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد و در سال 1385 از سوی شورای گسترش دانشگاه ­ها و موسسات آموزشی و پژوهشی این وزارتخانه، رسماً موافقت قطعی به این مرکز اعطا گردید.
 • در سال 1392 “مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان” به عنوان دومین مرکز تحقیقاتی انستیتوکانسر با دریافت موافقت اصولی در محل واحد “تحقیقات تجربی سرطان” انستیتوکانسر آغاز به کار نمود. این مرکز با توجه به نقش و اهمیت مدلسازی تجربی و ریاضی در تشخیص و درمان سرطان ابتدا با نام “مرکز تحقیقات مدل­های سرطان” شناخته شد ولی در سال 1396 با عنوان مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان، با دریافت موافقت اصولی در دویست و شصتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی وزارت بهداشت، کار خود را رسماً آغاز کرد. گروه­های تحقیقات تجربی، اپیدمیولوژی مولکولی، ژنتیک سرطان و انکولوژی محاسباتی از گروه­های علمی این مرکز به شمار می رود.
 • در سال 1393 سومین مرکز پژوهشی انستیتوکانسر، با عنوان “مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان” با دریافت موافقت اصولی کار خود را آغاز نموده است.

مراکز پژوهشی سرطان انستیتوکانسر که در بالا به آنها اشاره شد به دليل قرار گرفتن در کنار بخش­های آموزشي و درمانی مختلف در زمينه سرطان شامل جراحي سرطان، آسيب شناسي، راديوتراپي، هماتولوژي انکولوژي، ژنتيک سرطان و طب تسکيني، فرصت مناسبی برای پژوهش سرطان در کشور محسوب می شوند و بر اساس آیین­نامه تشکیل پژوهشکده ها، می توانند به عنوان “پژوهشکده سرطان” به کار خود ادامه دهند.

روند صعودی کمّی و کیفی مقالات پژوهشی انتشار یافته در مجلات معتبر (نمایه شده در مراجع بین المللی ISI و Scopus) در طی فعالیت انستیتوکانسر قبل و بعد از تشکیل مرکز تحقیقات سرطان (2006)  در شکل ذیل نشان داده شده است:

بر اساس بررسی­های صورت گرفته، در طول مدت 60 سال فعالیت علمی انستیتوکانسر (2016-1965):

 • در چهل سال اول (از سال 1965همزمان واگذاری انستیتوکانسر و مرکز تحقیقات به دانشگاه تهران تا سال2006- آغاز فعالیت رسمی مرکز تحقیقات سرطان) جمعاً شصت (60) مقاله
 • در بیست سال آخر (2006 تا 2016) جمعاً 525 مقاله

علمی منتشر شده است.

سال شمار تاسیس و فعالیت

“پژوهشکده سرطان”

و مراکز پژوهشی تابعه آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران

”1320″

”1325″

ايجاد “انستيتوکانسر” در تهران، نخستین بار در سال 1325 تحت عنوان”طرح تشکيل انستيتوکانسر ايران” پيشنهاد شد. اما اين طرح به اجرا درنیامد.

”1328″

درسال 1328 مقاوله نامه تاسيس بيمارستانی براي درمان بيماران مبتلا به سرطان به امضا رسيد.

”1330″

”1334″

در سال 1334 ساختمان نيمه تمام آن در ضلع شرقي بيمارستان هزار تختخوابي آن زمان (مجتمع بيمارستاني امام خميني فعلي) آماده بهره برداري بود که واحد کبالت فعاليت خود را آغاز کرد. در همين تاريخ “کرسي سرطان” در دانشکده پزشکي تشکيل شد.

”1336″

در سال 1336 کليه واحدهاي بيمارستان سرطان، يعني بخشهاي جراحي، راديولوژي، درمانگاه، آزمايشگاه، پاتولوژي تشکيل و به کار مشغول شدند.

”1337″

در سال 1337 طرح تشکيل “مرکز تحقيقات” انستيتو سرطان به سازمان برنامه پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت.

”1340″

”1341″

در سال 1341 طرح تشکيل کلاس های سيتوتکنولوژي پيشنهاد و به تصويب رسيد. همچنين در همين سال “طرح تحقيقات سرطان هاي تجربي” مورد تصويب قرار گرفت و آزمايشگاه محل نگهداري حيوانات تجربي تاسیس و آغاز بکار کرد.

”1345″

در سال 1345 سازمان شير و خورشيد سرخ ايران (هلال احمر) بيمارستان سرطان را با کليه تجهيزاتش به دانشکده پزشکي تهران واگذار کرد. به این ترتیب، انستيتو سرطان بطور تمام و کمال در اختيار دانشکده پزشکي دانشگاه تهران قرار گرفت.

”1349″

در سال 1349 مرکز تحقيقات علمي سرطان، کرسي سرطان و بيمارستان سرطان در هم ادغام و انستيوکانسر براي تحقيقات و مبارزه با سرطان تشکيل و برمبناي اساسنامه¬اي جديد فعاليت خود را دنبال کرد.

”1350″
”1370″

”1376″

در سال 1376 دفتر ویژه ای به منظور اجرای طرح “ثبت سرطان بیمارستانی تهران” در انستیتوکانسر تشکیل گردید. در این سال ایده اولیه تاسیس “مرکز تحقیقات سرطان” توسط آقای دکتر ابوالقاسم اباسهل (رییس وقت انستیتو) مطرح کردید و با حمایت مرحومه دکتر اشرف السادات صانعی (معاونت پژوهشی وقت وزارت بهداشت) این مرکز با پروژه ثبت سرطان شهر تهران کار خود را آغاز کرد.

”1380″

”1383″

در سال 1383 فرایند اعطای موافقت اصولی با تشکیل “مرکز تحقیقات سرطان” در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد و در سال 1385 از سوی شورای گسترش دانشگاه ¬ها و موسسات آموزشی و پژوهشی این وزارتخانه، رسماً موافقت قطعی به این مرکز اعطا گردید.

”1390″

”1392″

در سال 1392 “مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان” به عنوان دومین مرکز تحقیقاتی انستیتوکانسر با دریافت موافقت اصولی در محل واحد “تحقیقات تجربی سرطان” انستیتوکانسر آغاز به کار نمود. این مرکز با توجه به نقش و اهمیت مدلسازی تجربی و ریاضی در تشخیص و درمان سرطان ابتدا با نام “مرکز تحقیقات مدل های سرطان” شناخته شد ولی در سال 1396 با عنوان مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان، با دریافت موافقت اصولی در دویست و شصتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، کار خود را رسماً آغاز کرد. گروه¬های تحقیقات تجربی، اپیدمیولوژی مولکولی، ژنتیک سرطان و انکولوژی محاسباتی از گروه های علمی این مرکز به شمار می رود.

”1393″

در سال 1393 سومین مرکز پژوهشی انستیتوکانسر، با عنوان “مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان” با دریافت موافقت اصولی کار خود را آغاز نموده است.

فهرست