پسا دکتری  (POST  DOCTORATE)

دوره پسا دکتری در راستای تحقق اهداف نقشه علمی دانشگاه در حوزه فعالیت های دانشگاهی و به منظور توسعه زیرساختهای منابع انسانی پژوهشی و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت ارائه بسته های تکمیلی آموزشی در حیطه خدمات آکادمیک، در معاوت پژوهشی دانشگاه ها تعریف شده است.

این دوره برای ارتقای توانمندی های آکادمیک دارندگان مدارک دکتری تخصصی  و یا دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی در یک زمینه خاص مرتبط با فعالیت های مراکز تحقیقاتی دانشگاه و با در نظر گرفتن مفاد دستورالعمل برگزاری دوره پسادکتری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. دوره پسا دكتراي پژوهشي دوره‌اي است كه براي تربيت پژوهشگران حرفه‌اي در مراكز تحقيقاتي تابعه دانشگاه اجرا مي‌شود و مي‌تواند به عنوان دوره گذر به مرتبه هییت علمی در نظر گرفته ‌شود بعبارتی افرادی که این دوره را با موفقیت به اتمام می رسانند و از نظر پژوهشی-آموزشی و اخلاقی مورد تایید آن مرکز و دانشگاه قرار می گیرند امتیازات لازم برای جذب در فراخوان هییت علمی را بدست می آورند.

هم اکنون 1 نفر از دوره پسا دكترا (در رشته پاتولوژی مقایسه ای سرطان) در پژوهشکده سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل شده است

فهرست