پزشک پژوهشگر

بر اساس توافقنامه سال 93 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای برنامه پزشک پژوهشگر ،با هدف تربیت متخصصان علوم پزشکی پژوهشگر ، حفظ  نیروهای نخبه علاقه مند به تحقیقات پزشکی و جلوگیری از مهاجرت آنها به خارج از کشور، اقدام به برگزاری این دوره در قالب آیین نامه اجرایی برنامه پزشک پژوهشگر کرده است .

 هم اکنون 1 نفر پزشک پژوهشگر (رزیدنت رادیوانکولوژی) در حال تحصیل در پژوهشکده سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشد .

فهرست